தமிழன் விருதுகள் 'புதிய தலைமுறை'
25-A (NP), இன்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்,
ஈக்காட்டுத்தாங்கல்,
சென்னை - 600 032.
தொலைபேசி - 044-45969500
மின்னஞ்சல்: events@newgenmedia.in